Choď na obsah Choď na menu
 


Ako hradiť poplatky za MŠ

Poplatky za pobyt v MŠ sa uhrádzajú na účet mesta!

 

ŠKOLNÉ   - SK 42 5600 0000 0004 0808 9002

vedený v Prima banke v Gelnici,

STRAVA - SK26 0200 0000 0016 6070 5051

vedený vo VUB a.s. pobočka Gelnica

 

v odôvodnených prípadoch priamo do pokladne mesta

vždy do 20. dňa v mesiaci

 

Informácie sú uvedené na internetovej stránke mesta:

VZN č 93.pdf VZN č 93.pdf (180.3 kB)

http://www.gelnica.sk/download_file_f.php?id=7373